سه شنبه ۴ آذر ۹۳

تعرفه اینترنت سیم‌کارت‌های اعتباری ۰.۷۵ ریال شد

تعرفه اینترنت سیم‌کارت‌های اعتباری ۰.۷۵ ریال شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سقف نرخ استفاده از خدمات اینترنت تلفن همراه در جلسه روز گذشته کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کیلوبایتی 0.5 ریال برای سیم‌کارت‌های دائمی در نظر گرفته شد، اما از آنجا که نرخ فوق برای سیم‌کارت‌های دائمی موبایل در نظر گرفته شده و نامی از سیم‌کارت‌های اعتباری که درصد بالایی از مشترکان اپراتورها را شامل می‌شود گفته نشده، باید به مصوبات قبلی این کمیسیون‌ها که در قالب بند در پروانه اپراتورها ذکر شده نگاهی انداخت که برمبنای آن، اپراتورها براساس مجوز های صادره اختیار دارند تعرفه سیم‌کارت اعتباری را تا 50 درصد گران‌تر از سیم‌کارت دائمی لحاظ کنند.

بنابراین سقف تعرفه آزاد اینترنت موبایل برای سیم‌کارت‌های دائمی 0.5 ریال و با احتساب 50% قیمت گران‌تر برای سیم‌کارت‌های اعتباری، 0.75 ريال در هر کیلوبایت می‌شود.

مصوبه اخیر به شکل یکپارچه دیده شده به این معنی که نرخ GPRS با3G یکی شده و از این جهت کلیه خدمات دیتای آزاد موبایل نهایتا با نرخ‌های 0.5 و 0.75 ریال برای سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری محاسبه می شود.